فروشگاه الوبوک با عنایت خداوند متعال فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز کرده است تا با همان کمیت وکیفت ی که در فضای فیزیکی به مشتریان وهمراهان خود ارایه میکرده در خدمت شما جانان باشد.الوبوک همیشه بهترین ها را برای شما در نظر میگیرد پس به شما اطمینان می دهیم که تمامی اجناس اصل بوده وکمیت و کیفیت محصول را تضمین میکنیم .پس دیگر چه میخواهید هر آنچه میخواهید ما فراهم میکنیم فقط کافیست اراده کنید تاالوبوک برایتان فراهم کند.

کتاب کم درامدترین صنعت موجود درکشور ماست.امروزه افراد زیادی که درکشور ما در صنعت کتاب در زمینه ی طراحی،تالیف فعالیت می کنند.همچنین با وجود شبکه های اجتماعی و نفوذ اون درمیان مردم طی 50 سال گذشته تعداد فروشگاه آنلاین ،که در زمینه ی کتاب فعالیت می کنندبه طرز چشمگیری افزایش یافت است و این یک واقعیت در جامعه 80 میلیونی امروز ایران است.ازطرفی الوبوک بدلیل اینکه مناسبت هایی از قبیل عید نوروز،شروع مدارس ودیگرمناسبت ها افراد زیادی اقدام به خرید می کنند ،همین باعث می شوداین صنعت بیش ازپیش رونق پیدا کند واین موضوع باعث شده امروز بسیاری تصمیم بگیرن وارد این حوزه شوندودر زمینه نشر،عرضه فروشگاهی فعالیت کنند.اما بسیار ازافراد با نحوه شروع کارآشنا نیستند ونمی دانند چگونه وارد این حوزه شوند به عبارتی صفر تا صد راه اندازی فروشکاه ویانشر کتاب را نمی دانند.

تاریخ کتاب بخشی از تاریخ تمدن  است که در آن از تحولات، شکل و فرم کتاب از زمان های دور تاکنون گفتگو می کند و این تحولات با تحولات دیگر تاریخی، اجتماعی و معیشتی مردم ارتباط مستقیم دارد. در هرحال منشاء کتاب هرچه باشد نکته آن است که استفاده از کتاب یک ضرورت است .منتهی در هر موقعیتی یکی از ضرورت ها (الوبوک)، یا حفاظت درمقابل طبیعت ، اهمیت بیشتری پیدا می کند و بنابراین وضعیت فروشگاه الوبوک نیز در همین اساس دچار تغییراتی خواهد شد.

آشکارترین نشانه فرهنگی و شاخص ترین مظهر و سمبل ملی ـ قومی، «کتاب وکتابخوانی است» است. فروشگاه کتاب یکی از نیازهای اساسی مادی انسان است که برای تطبیق با محیط طبیعی و اجتماعی که از آغاز پیدایش بشر تاکنون بر اساس شرایط مختلف اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده دچار تغییر و تحول شده است و کارکردهای مختلف و عناصر فرهنگی مرتبط با آن در قالب فرهنگ مادی بررسی و مطالعه می شود.

کتاب و کتاب خوانی، بخش عظیمی از فرهنگ اصیل، بومی و معنوی ایران است و گنجینه پربها و باارزشی است که هر قوم و ملتی وظیفه دارد در نگهداری و حفظ و سپردن نام آن به نسل های بعدی، اهتمام ورزد.

فروشگاه الوبوک و مطالعه آن در مجموعه ای از «ناشران»، «پخش کنندگان» و «کتابخانها» و تنوع کتب کمک درسی به خصوص درحوزه کتب کمک درسی ودرسی تلاش فراوان دارد.

امید است از مقاله تهیه شده درalobook1.com استفاده لازم را برده باشید.باالوبوک سواربر بال اندیشه ها